FRONTECH s.r.o.

provětrávané fasádní systémy

Specialisté na realizaci provětrávaných fasádních systémů s různými druhy obkladových materiálů.

S účinností od 1. srpna 2022 dochází ke změně sídla společnosti FRONTECH s.r.o.

Nová adresa společnosti Maříkova 2287/1a, 621 00 Brno – Řečkovice se zároveň stává korespondenční a fakturační adresou. Původní adresa Tkalcovská 799/14, Brno se ruší. Ostatní identifikační, kontaktní a bankovní údaje zůstávají beze změny.

Společnost FRONTECH s.r.o. vstoupila na trh v oboru stavebnictví se specializací na realizaci provětrávaných fasádních systémů s různými druhy obkladových materiálů. Díky koordinovanému vývoji a získaným zkušenostem se stala silnou a stabilní společností. Svým zákazníkům poskytujeme záruku pečlivě provedené práce. O kvalitách námi provedených prací hovoří desítky realizovaných projektů.

Od přípravy po realizaci

Naší činnost zaměřujeme na tyto čtyři odvětví

Vývoj

vývoj provětrávaných fasádních systémů pro různé druhy obkladových materiálů;

Příprava

konzultaci s architekty a projektanty ve fázi příprav projektů a studií;

Projekt

vyhotovení projektů specifických typů provětrávaných fasád pro stávající i nové stavební objekty;

Realizace

montáž provětrávaných fasádních systémů určených především pro individuální tvarově a esteticky náročné povrchy.

01_pic

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda se provádí nejčastěji s tepelnou izolací. Velmi často se používá u novostaveb s cílem optimalizovat všechny užitkové vlastnosti nové fasády a často i tam, kde to vyžadují nejnáročnější požadavky architektonického návrhu, zejména u budov reprezentativního charakteru. Používají se také při rekonstrukci stávajících objektů.

Fasádní obklady

KERAMIKA

s viditelným uchycením

KERAMIKA

s neviditelným uchycením

KERAMIKA

s cihelným střepem

SKLOVLÁKNITÉ

desky

HPL

desky

SKLO

KÁMEN

přírodní nebo umělý