01_pic

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda se provádí nejčastěji s tepelnou izolací. Velmi často se používá u novostaveb s cílem optimalizovat všechny užitkové vlastnosti nové fasády a často i tam, kde to vyžadují nejnáročnější požadavky architektonického návrhu, zejména u budov reprezentativního charakteru. Používají se také při rekonstrukci stávajících objektů.

Popis jednotlivých vrstev provětrávané fasády

Vlastnosti a výhody provětrávané fasády

Provětrávané fasády splňují standardy ČSN a EN o pozemním stavitelství. Provětrávaná fasáda napomáhá k vylepšení fyzikálních vlastností objektu.

Obecné výhody provětrávané fasády

 • Odolnost ohni

  Provětrávané fasády s tepelnou hydrofobizovanou izolací z minerálních vláken vyhovují požadavkům na požární odolnost dle ČSN 73 0810.
 • Výborná akustická izolace

  Tepelná izolace z minerálního vlákna působí také jako izolace zvuková a rozhodujícím způsobem přispívá k ochraně před vnějším hlukem.
 • Umožňuje tepelnou roztažnost

  Na základě technickým možností nosných závěsných systémů a projektově navrženého konstrukčního dimenzování fasádních profilů jsou eliminovány vlivy tepelné roztažnosti na fasádě, vytvářeny dilatace podkladní konstrukce, a tím umožnění pohybu fasádních desek pomocí pevných a kluzných bodů.
 • Může se montovat na nerovný povrch

  Vzhledem k variabilnosti i technickým možnostem nosných závěsných systémů lze překlenout problematickou rovinatost obvodového pláště budovy a provádět i obloukovité plochy fasády. Provětrávaná fasáda je montována tzv. suchým způsobem montáže, čímž je umožněno provádět montáž po celý rok.

Výhody provětrávané fasády pro jednotlivé zainteresované strany:

 • Pro investora

  Efektivní využití investičních nákladů.

  Zvýšená přidaná hodnota budovy - atraktivní vzhled.

  Snížení možného rizika reklamací za dílo.

 • Pro architekta

  Široké možnosti architektonického řešení budovy - různé designy fasádních obkladů.

  Impulz pro nové kreativní návrhy a myšlenky.

 • Pro dodavatele

  Možnost provádět montáž provětrávané fasády i v zimním období.

  Zvýšená kvalita díla - vysoce kvalitní použité materiály.

  Možnost poskytnutí lepších záručních podmínek na provedení fasádního díla.

 • Pro projektanta

  Jednoduché rozvržení projektu.

  Redukce délky času projektu (systém externí dodávky celého projektu na klíč).

  Efektivní redukce nákladů (pracovní náklady).

Výhody při použití závěsné kostry FRONTECH ve spojení s jednotlivými druhy obkladů:

 • montáž závěsné kostry umožňuje časovou flexibilitu, je možné ji provádět celoročně, není závislá na povětrnostních podmínkách, uplatňuje se suchý montážní proces, jedná se tedy o rychlejší způsob než postupy u kontaktních fasád;

 • veškeré spoje závěsné kostry jsou mechanické bez použití chemických přípravků;

 • vzhledem k technickému řešení závěsné kostry je možné při montáži vyrovnávat nerovnosti stávajícího obvodového pláště budovy;

 • je možné kotvit jakýkoliv druh fasádního obkladu;

 • způsob uchycení jednotlivých desek fasádního obkladu je řešen tak, aby mohla každá fasádní deska samostatně dilatovat a nepřenášela tak negativní účinky pnutí;

 • technické parametry závěsné kostry umožňují řešení veškerých detailů souvisejících s realizací provětrávané fasády;

 • opravy poškozeného fasádního obkladu jsou velmi snadno proveditelné a zároveň je možné zachovat celkový barevný odstín fasády;

 • způsob kotvení umožňuje kotvit neviditelným způsobem keramiku od tl. 9 mm, velkoformátové desky od tl. 8 mm, kamenné desky od tl. 20 mm;

 • závěsná kostra umožňuje vytvarovat na fasádě nejrůznější oblouky a křivky, čímž můžeme vyhovět i nejnáročnějším architektonickým požadavkům;

 • fasádní obklad lze snadno čistit.

Chci provětrávanou fasádu

Zaujaly vás provětrávané fasády? Chcete získat další podrobnosti nebo konzultaci?