01_pic

Provětrávaná fasáda

Provětrávaná fasáda se provádí nejčastěji s tepelnou izolací. Velmi často se používá u novostaveb s cílem optimalizovat všechny užitkové vlastnosti nové fasády a často i tam, kde to vyžadují nejnáročnější požadavky architektonického návrhu, zejména u budov reprezentativního charakteru. Používají se také při rekonstrukci stávajících objektů.

Popis jednotlivých vrstev provětrávané fasády

Hliníková závěsná kostra, jako stanovený výrobek. Splňuje podmínky Stavebního technického osvědčení dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a další požadavky, jako např. požadavky normy ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem. Veškeré spojovací elementy jednotlivých dílů hliníkové závěsné kostry jsou vyrobeny z nerezového materiálu. Pod nosné a přítlačné stěnové kotvy pro kotvení závěsné kostry do obvodového pláště budovy se používají podložky pro přerušení tepelného mostu – termostopy.

Hliníková závěsná kostra je rektifikovatelná ve všech třech osách. Každý svislý fasádní profil dilatuje z důvodu tepelné roztažnosti celého obvodového pláště samostatně. Závěsná kostra a její technické řešení také dovoluje samostatnou dilataci každé desky fasádního obkladu.

Pro provětrávané fasády se používá výhradně hydrofobizovaná tepelná izolace kotvená do obvodového pláště budovy pomocí talířových hmoždinek. Při použití těchto typů tepelné izolace se již nepoužívají difůzní fólie.

 

 

 

 

Zajišťuje odvod vlhkosti difundující z obvodové konstrukce a odvětrává nárůst povrchové teploty obkladového materiálu.

Norma, která by určovala minimální doporučenou tloušťku větrané vzduchové mezery, zatím neexistuje.

Nabízí se následující řešení - konstrukci provětrávané fasády vnímat obecněji, tedy jako střechu se sklonem 90°. Norma ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení udává hodnoty minimální doporučené tloušťky větrané vzduchové mezery pro střechy. Při sklonu střechy nad 45° je minimální doporučená vzduchová mezera 40 mm. Systém funkce provětrávané fasády a střechy je v podstatě úplně stejný. Provětrávaná fasády je v tomto ohledu také výrazně méně namáhána klimatickými vlivy než běžná šikmá střecha.

Celkový vzhled objektu utváří fasádní obklad. Jednotlivé desky fasádního obkladu se používají v nejrůznějších tvarech, velikostech, barvách a strukturách.

V nabídce společnosti FRONTECH s.r.o. jsou tyto varianty fasádních obkladů:

Keramika s viditelným uchycením

Keramika s neviditelným uchycením

Keramika s cihelným střepem

Kámen přírodní / umělý

Sklovláknobetonové desky

HPL desky

Sklo

VÝBĚR FASÁDNÍCH OBKLADŮ

Vlastnosti a výhody provětrávané fasády

Provětrávané fasády splňují standardy ČSN a EN o pozemním stavitelství. Provětrávaná fasáda napomáhá k vylepšení fyzikálních vlastností objektu.

Obecné výhody provětrávané fasády

 • Odolnost ohni

  Provětrávané fasády s tepelnou hydrofobizovanou izolací z minerálních vláken vyhovují požadavkům na požární odolnost dle ČSN 73 0810.
 • Výborná akustická izolace

  Tepelná izolace z minerálního vlákna působí také jako izolace zvuková a rozhodujícím způsobem přispívá k ochraně před vnějším hlukem.
 • Umožňuje tepelnou roztažnost

  Na základě technickým možností nosných závěsných systémů a projektově navrženého konstrukčního dimenzování fasádních profilů jsou eliminovány vlivy tepelné roztažnosti na fasádě, vytvářeny dilatace podkladní konstrukce, a tím umožnění pohybu fasádních desek pomocí pevných a kluzných bodů.
 • Může se montovat na nerovný povrch

  Vzhledem k variabilnosti i technickým možnostem nosných závěsných systémů lze překlenout problematickou rovinatost obvodového pláště budovy a provádět i obloukovité plochy fasády. Provětrávaná fasáda je montována tzv. suchým způsobem montáže, čímž je umožněno provádět montáž po celý rok.

Výhody provětrávané fasády pro jednotlivé zainteresované strany:

 • Pro investora

  Efektivní využití investičních nákladů.

  Zvýšená přidaná hodnota budovy - atraktivní vzhled.

  Snížení možného rizika reklamací za dílo.

 • Pro architekta

  Široké možnosti architektonického řešení budovy - různé designy fasádních obkladů.

  Impulz pro nové kreativní návrhy a myšlenky.

 • Pro dodavatele

  Možnost provádět montáž provětrávané fasády i v zimním období.

  Zvýšená kvalita díla - vysoce kvalitní použité materiály.

  Možnost poskytnutí lepších záručních podmínek na provedení fasádního díla.

 • Pro projektanta

  Jednoduché rozvržení projektu.

  Redukce délky času projektu (systém externí dodávky celého projektu na klíč).

  Efektivní redukce nákladů (pracovní náklady).

Výhody při použití závěsné kostry FRONTECH ve spojení s jednotlivými druhy obkladů:

 • montáž závěsné kostry umožňuje časovou flexibilitu, je možné ji provádět celoročně, není závislá na povětrnostních podmínkách, uplatňuje se suchý montážní proces, jedná se tedy o rychlejší způsob než postupy u kontaktních fasád;

 • veškeré spoje závěsné kostry jsou mechanické bez použití chemických přípravků;

 • vzhledem k technickému řešení závěsné kostry je možné při montáži vyrovnávat nerovnosti stávajícího obvodového pláště budovy;

 • je možné kotvit jakýkoliv druh fasádního obkladu;

 • způsob uchycení jednotlivých desek fasádního obkladu je řešen tak, aby mohla každá fasádní deska samostatně dilatovat a nepřenášela tak negativní účinky pnutí;

 • technické parametry závěsné kostry umožňují řešení veškerých detailů souvisejících s realizací provětrávané fasády;

 • opravy poškozeného fasádního obkladu jsou velmi snadno proveditelné a zároveň je možné zachovat celkový barevný odstín fasády;

 • způsob kotvení umožňuje kotvit neviditelným způsobem keramiku od tl. 9 mm, velkoformátové desky od tl. 8 mm, kamenné desky od tl. 20 mm;

 • závěsná kostra umožňuje vytvarovat na fasádě nejrůznější oblouky a křivky, čímž můžeme vyhovět i nejnáročnějším architektonickým požadavkům;

 • fasádní obklad lze snadno čistit.

Chci provětrávanou fasádu

Zaujaly vás provětrávané fasády? Chcete získat další podrobnosti nebo konzultaci?