O nás

Společnost FRONTECH s.r.o. vstoupila na trh v oboru stavebnictví se specializací na realizaci provětrávaných fasádních systémů s různými druhy obkladových materiálů.

Přinášíme komplexní řešení provětrávaných fasádních systémů s využíváním vlastních vyvíjených technologií. Vyvinuli jsme a nadále optimalizujeme unikátní princip uchycení fasádních obkladů, který je naším výhradním průmyslovým vzorem.

Během působení na trhu se z nás díky koordinovanému vývoji a získaným zkušenostem stala silná a stabilní společnost. Svým zákazníkům poskytujeme záruku pečlivě provedené práce. O kvalitách námi provedených prací hovoří desítky realizovaných projektů. 

Naše vize

 • Poskytovat komplexní řešení provětrávaných fasádních systémů zahrnující vývoj, projekci, výrobu a realizaci
 • Být mezi 5 nejlepšími poskytovateli komplexních řešení v oblasti provětrávaných fasádních systémů na českém trhu a postupně expandovat na zahraniční trhy
 • Nabízet optimální konstrukční a technologické řešení pro všechny používané a perspektivní fasádní obkladové materiály
 • Inovovat konstrukční a technologické řešení provětrávaných fasádních systémů s ohledem na ekonomické, užitné a estetické hodnoty
 • Jako stabilní partner s tradicí v daném oboru aktivně prosazovat technologii provětrávaných fasádních systémů

Naše strategie

 • Budeme:
 • zajišťovat prosperitu společnosti efektivním využíváním zdrojů
 • zjišťovat aktuální požadavky českého a zahraničního trhu v oblasti provětrávaných fasádních systémů a reagovat na ně
 • využívat marketingové nástroje pro efektivní prosazování technologie provětrávaných fasádních systémů
 • aktivně spolupracovat s architekty a projekčními kancelářemi
 • vzdělávat pracovní tým na všech stupních řízení tak, aby byl následně schopen plnit poslání a vizi společnosti
 • investovat do vývoje našich stávajících konstrukčních a technologických řešení
 • zlepšovat interní procesy a systém řízení společnosti s důrazem na interní komunikaci
 • utvářet optimální organizační strukturu společnosti
 • plnit příslušné právní a jiné požadavky
 • zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví
 • využívat cílů, cílových hodnot a programů pro zajištění neustálého zlepšování